Virvatuli-mallia koskevan kyselyn tuloksia

10.12.2012

Lähetimme marraskuussa 2012 TPO-liittojen jäsenkouluille kyselyn Virvatuli-arviointimallin käytöstä ja kehittämistarpeista. Saimme runsaasti palautetta, jota aiomme hyödyntää vuonna 2013 arviointimallin jatkokehittämisessä, viestinnässä ja koulutuksessa. 

Saimme kyselyyn 79 vastausta (vastausprosentti 27). Vain 3 oppilaitosta oli ehtinyt tähän mennessä tehdä Virvatuli-itsearviointikierroksen loppuun, joten kysely tullaan vielä uusimaan ensi vuonna, jolloin suurin osa aikoi tehdä arviointikierroksensa. Alla on tiivis kooste kyselystä saaduista tuloksista:

- Virvatuli-mallin materiaaleja pidettiin yleensä ottaen hyödyllisinä (keskiarvopisteet 73-78/100)

- Virvatuli-mallin kehittämiskohteiksi nousevat pisteyttämismenetelmä (kriteerien toteutumisen arviointi) ja kyselymallit (toivotaan lisätyöstämistä). Toisaalta kyselymallit myös todettiin kaikkein hyödyllisimmiksi materiaaleiksi kriteerien rinnalla.

- Itsearviointikriteereihin oltiin tyytyväisiä.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Toimenpidesuunnitelmaa vuodelle 2013 valmistellaan parhaillaan.